Ana Sayfa

Proje ofisimiz; çelik konstrüksiyon proje çizimleri yapmaktadır. Uzman kadrosu ile çelik yapıların belediye ruhsatları ve imalatçılar için imalat çizimleri yapmaktadır.

Çelik Proje Çizimi Nedir?

Çelik yapıların imalatını yapabilmek için kullanılan , yapının nasıl yapılacağını detaylı şekilde gösteren teknik çizimlerdir.

Çelik Proje Çizimi Nerelerde kullanılır?

Genel olarak 2 ayrı yerde kullanılır. İlki Yapının ruhsatını almak için belediyeye verilen çelik çizimlerdir.

Bu çizimler, mimari proje, statik proje, mekanik proje, elektrik projesi, zemin etüt raporundan oluşmaktadır. Statik proeje iki bölümden oluşur, ilk bölümü hesaplamaları gösteren rapordur. Diğeri ise çelik konstrüksiyon çizimleridir.

Statik hesap raporu, uzman inşaat mühendislerince hazırlanır, anlaşılması oldukça güçtür. Hangi şartnameye göre dizayn edildiği, hangi yüklerin alındığı, hangi yükleme kombinasyonları ile elverişsiz kesit tesirlerinin bulunduğu, bu kesit tesirlerini karşılayan hangi elemanların seçildiği, bağlantı elemanlarının hesaplarını ve varsa betonarme elemanlarını hesaplarını içerir. Bu rapor üzerinden çelik imalat yapmak oldukça güçtür.Bu yüzden çelik yapının çizimlerine ihtiyaç duyulur.

Çelik Çizim neler içerir?

4 çizimin mutlaka olması gerekir.

  1. Genel Görünüş
  2. Plan  / Planlar
  3. Kesit / Kesitler
  4. Tipik Bağlantılar

Detaylı imalat çizimleri ayrıca yapılır.

  1. Her bir çelik eleman teker teker pozlanmıştır
  2. Pozlanan tüm yapı elemanları ayrı ayrı açılır ve çizilir ve mm bazında ölçülendirilir.
  3. Bu çizimlerde delik yerleri, çapları, elemanların kesit ve görünüşleri, diğer yapısal çelik elemanlarla nasıl birleştirebileceğini gösteren detaylı imalat çizimlerini barındırır.
  4. Yakın zamana kadar elle uzman çelik konsrüktör tarafından hazırlanıyorken, günümüzde Tekla-Xsteel programı yardımı ile yapılmaktadır. Tekla programı 18.000€ luk fiyatı ile çelik konstrüktörlerin kullandığı en gelişkin programdır. Proje ofisimiz Tekla – Xsteel programının yasal sahibidir

Statik Proje | Çelik Proje Çizimleri | Statik Proje Ofisi İstanbul | Statik Proje Bürosu İstanbul | Çelik Konstrüksiyon Proje Çizimleri